Afdrukken

De Regels

 

Reglement Toer de Sol

 

Dit reglement dient ten allen tijde nageleefd te worden. Inbreuken op dit reglement worden bestraft met diskwalificatie.

 

 1. Valhelm verplicht voor elke deelnemer!
 2. Elke deelnemende fiets wordt vooraf aan een technische controle onderworpen. Indien de remmen of andere onderdelen niet volstaan mag deze fiets niet deelnemen aan de wedstrijd. De organisatie van “Toer de Sol” heeft hierin de eindbeslissing. Er is geen beroep tegen deze beslissing mogelijk.
 3. Voor de retrokoers worden enkel retro-racefietsen toegelaten. De retrofiets in de “Toer de Sol” moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Racefiets met racestuur (géén recht stuur)
  • Versnellingen niet aan het stuur te bedienen (vitessen “aan de baar”)
  • Geen klikpedalen, beugels zijn wel toegestaan.
  • Geen vaste pion
  • Geen carbon of aluminium frames
 4. Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen aan de koers, op voorwaarde dat ze minstens 16 jaar oud zijn. Ze starten samen. Voor de retrokoers zal er een apart klassement opgemaakt worden.

  Deelnemende mannen dienen voorzien te zijn van voldoende haargroei op de benen om deel te kunnen nemen.

  Voor de kinderkoers zijn alle leerlingen uit het lager onderwijs toegelaten. In de eerste wedstrijd zullen de leerlingen van het 1e tot en met het 3e leerjaar rijden, in de tweede koers de leerlingen van het 4e tot en met het 6e leerjaar.

 5. De dorpelingenkoers start om 13.00u, de kinderkoers om 14u (reeks 1) en 14u30 (reeks 2), de retrokoers om 15.30u. Een wedstrijd eindigt wanneer de winnaar over de meet is gereden.
 6. Deelnemers dienen zich in te schrijven ten laatste een half uur voor de reeks waaraan zij deelnemen. Inschrijving voor de retrokoers of de dorpelingenkoers kost 7 euro, de kinderkoers is gratis. Inschrijven kan vanaf 12u voor Café de Solsleutel.
 7. Het maximum aantal voor de retrokoers en de dorpelingenkoers wordt bepaald op 90 deelnemers (per wedstrijd). Aan de kinderkoers kunnen maximaal 2x50 kinderen deelnemen.
 8. Eenieder die meedoet wordt door de organisatie van “Toer de Sol” afdoende verzekerd tegen lichamelijke schade. Iedereen tekent vooraf een papier dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen.
 9. Kasseistroken zijn verplicht te nemen. Het voetpad maakt geen onderdeel uit van het parcours.
 10. Deelnemers mogen geen alcohol of andere verdovende of illegale middelen nuttigen voor of tijdens de wedstrijd.
 11. Elke deelnemer die gedubbeld wordt dient plaats te maken teneinde de kopgroep niet te hinderen bij het voorbijsteken.
 12. Elke deelnemer dient zich fair te gedragen ten opzichte van de andere deelnemers. Bij gevaarlijk rijgedrag wordt de betrokkene onmiddellijk uit de koers genomen.
 13. De deelnemers mogen zich niet laten afleiden door de schoonheid van onze seingevers. Iedereen houdt het hoofd bij de koers.
 14. De organisatoren kunnen deelnemers die zich niet aan dit reglement houden ten allen tijde niet laten starten of uit de koers nemen.

 

De koersdirectie van “Toer de Sol”.